Skip to main content

V súčasnosti je dostupné pomerne veľké množstvo rozličných printových technológií, ktoré v závislosti na náklade a požiadavkách na kvalitu reprodukcie možno kombinovať a tým udržať aj náklady na prijateľnej úrovni. Vyznať sa v technických detailoch jednotlivých foriem tlače je niekedy oriešok, čo sa však istotne oplatí vedieť je, na čo je ten ktorý typ najvhodnejší a na aký účel sa používa. Pripravili sme preto pre vás rýchly prehľad najpoužívanejších polygrafických techník, pomocou ktorých realizujete tlač propagačných materiálov aj veľkoformátovú outdoorovú reklamu.

  • Sieťotlač je dodnes najpopulárnejšou metódu potlače textílií všetkého druhu. Vyrábajú sa ňou však aj postery, nálepky či bilboardy; dá sa aplikovať prakticky na akýkoľvek materiál (textil, drevo, kov, plast, sklo). Výhodou je plastická potlač a veľký nános tlačovej farby. Je vhodná najmä na väčšie série vzhľadom na vyššie vstupné náklady – výroba filmu, osvit na šablónu, nastavenie stroja atď. Samotná tlač je však už pomerne rýchla.
  • Technika ofsetovej tlače (z anglického set-off, neskôr offset, čo znamená zhruba „obťah“, „odtlačok“) vyniká vysokou kvalitou. Umožňuje tlač jemných detailov aj na menej kvalitný porózny papier, gumový valec, ktorý prenáša farbu z tlačovej formy na papier nepriamo, totiž dokáže na rozdiel od reliéfnej kníhtlače priľnúť aj na nie celkom hladký povrch. Ofsetom sa tlačia plagáty, letáky, POS materiály, kalendáre, brožúry, časopisy, etikety… Keďže si vyžaduje špeciálne vstupné nastavenia tlače, je výhodná najmä pri väčších objednávkach – náklady na 1 kus výtlačku sa tým úmerne znižujú.
  • Flexotlač je rozšírená predovšetkým v obalovom priemysle pri tlači samolepiacich etikiet, vstpeniek apod. Tlačí sa na rôzne mäkké materiály (celofán, lepenky, kartóny, plastové a kovové fólie apod.). Touto metódou sa potláčajú napr. igelitové tašky. Výroba je lacná, rotačný proces zabezpečuje vysokú rýchlosť tlače. Využívajú sa hlavne rotačné kotúčové stroje napr. na tzv. nekonečnú tlač. Problémom je však reprodukcia jemných detailov.
  • Termotlač nachádza využitie prevažne v doplnkovej dotlači variabilných informácií na etikety napr. v obchodných reťazcoch (ean kódy, trvanlivosť, hmotnosť pri vážení tovaru apod.). Má krátku životnosť, potlač časom bledne.
    Používa sa špeciálny termocitlivý papier obsahujúci vrstvu farbiva a vývojky; pôsobením tepelných impulzov sa texty alebo grafické informácie zafarbia na čierno.
  • Digitálna tlač patrí v súčasnosti k najprogresívnejším printovým technológiám. Postupne nahrádza ofset, zatiaľ najmä pri malých nákladoch. Letáky, etikety, hlavičkové papiere, nálepky na CD, vizitky, kalendáre, booklety, plagáty, brožúry, prospekty, svadobné oznámenia, billboardy a reklamné pútače, katalógy… Neštandardné rozmery a tvary nie sú pre digitálnu tlač problém – v postprodukcii sa vysekávajú plotrom do požadovanej šablóny.

Výhody digitálnej tlače:

Optimálna cena pri menších nákladoch (do 500 ks)
Nulové náklady na zmenu grafiky (zmeny je možné robiť pri každom ďalšom výtlačku)

Eliminácia nákladov na prípravu tlače
Modifikovateľnosť: tlač variabilných dát (on-demand printing)
Operatívny DTP (desktop publishing)