Skip to main content

V prípade, ak rozmýšlate nad vhodným polepom auta alebo polepom výkladov alebo polepov budov, je nutné si uvedomiť, že aj aj takáto forma reklamy nemusí dodržovať niektoré zásady:

  • veľmi dlhé texty alebo zložitý popis buď recipienti nestihnú zaregistrovať, alebo si ich nezapamätajú,
  • vhodný je krátky ale výstižný popis vašej oblasti podnikania,
  • skúste vaše zameranie a činnosť firmy vyjadriť v krátkych odrážkach,
  • samozrejmosťou je umiestniť názov firmy, vaše logo a kontaktné údaje,
  • krátky, dobre zapamätateľný názov webstránky sa pamätá lahšie ako číslo pevnej linky.

Ak máte otázky alebo potrebujete poradiť s designom neváhajte nás kontaktovať.