Skip to main content

Dnes, keď sú informácie všetkým a predstavujú veľkú silu v oblasti marketingu, je dôležité, aby sme informácie o našej firme dokázali dostatočne distribuovať medzi veľký počet ľudí. Spôsoby ako to dosiahnuť sú rôzne napr. reklama na internete, billboardy, bannery či plagáty a letáky.

Nevýhoda reklamných prevedení

Ku kvalitnému marketingovému prevedeniu určite neodmysliteľne patrí zaujímavé a silno výpovedné vizuálne prevedenie konkrétneho reklamného média. Nevýhodou všetkých menovaných spôsobov, ktoré slúžia na rozšírenie povedomia o vašich produktoch či službách, je to, že sú pevne ukotvené na jednom mieste, a tým pádom ich obsah oslovuje len úzky okruh ľudí. Billboard dokáže osloviť len človeka, ktorý okolo neho prechádza, ale množstvo potencionálnych zákazníkov, ktorí sa nepohybujú v danej lokalite kde je billboard umiestnený, zostáva neoslovených. V tom možno vidieť veľký nedostatok, a preto je popri vizuálnemu prevedeniu dôležitým aspektom aj mobilita reklamy.

Mobilita

Mobilita alebo redistribuovanie informácií je hlavným faktorom pri oslovovaní zákazníka. Ako ideálny spôsob riešenia tejto požiadavky sa javia polepy áut. Tým sa zabezpečí dostatočná mobilita a informatívnosť o vašich produktoch. Autá sú zas na druhej strane aj veľmi lacným riešením keďže plocha, na ktorej je reklama umiestnená patrí v podstate vašej firme a nemusíte si prenajímať priestor od sprostredkovateľa. Ako dobrý príklad je reklama pre realitnú sieť Directreal, ktorú sme umiestnili na taxíkoch. Directreal, tak zvýšil povedomie o svojej spoločnosti veľmi jednoduchým spôsobom.

Vašu reklamu tak môžu vidieť ľudia v celom meste či v celom štáte. Zviditeľníte sa na križovatkách, diaľniciach, v uliciach miest či pred panelákmi a vaša firma bude rásť. Práve preto sa investícia do kvalitného a nápaditého polepu vášho firemného auta určite vyplatí. Polepy áut možno prispôsobiť dizajnovo akémukoľvek typu automobilu či už ide o nákladné alebo osobné. Na záver si treba uvedomiť, že mimo kvalitného a pútavého vizualného obsahu vašej reklamy je potrebné zabezpečiť aj jej dostatočnú expanziu pre oslovenie čo možno najväčšieho množstva ľudí, a to dokážu polepy áut.