Skip to main content

Letáky a plagáty

Úspešná reklamná kampaň musí mať nielen adekvátny obsah a grafické vyhotovenie, ale aj vhodnú formu. Základným reklamným nosičom sú plagáty a letáky. Ich výroba je jednoduchá a nie príliš nákladná. Môžete ich umiestňovať tam, kam potrebujete. Plagát alebo leták sa dopĺňajú po grafickej, ako aj po textovej stránke tak, aby si klient okamžite tieto dve formy reklamnej tlačoviny spojil dokopy.

Výhody

Oproti reklamnému banneru na internete majú letáky a plagáty tú výhodu, že sa ich klient môže dotknúť, v prípade letákov si ich odniesť a odložiť pre prípad, že bude vaše služby neskôr potrebovať. Je vedecky dokázané, že ľudský mozog oveľa lepšie spracováva a uchováva informácie, ak človek môže pri spracovávaní informácie zapojiť viacero zmyslov. Určite si skôr spomeniete, kam ste si položili mobil či peňaženku, ako na ktorej konkrétnej internetovej stránke ste videli niečo, čo vás zaujalo. Papierový leták má preto vyšší želaný efekt než elektronický banner. Z tohto dôvodu má tlač letákov a plagátov mimoriadny význam pre vašu reklamnú kampaň.

Kritéria pri tlači

Pri tlači letákov a plagátov je dôležité zvážiť niekoľko kritérií. Predovšetkým formát, množstvo dokumentov a aj techniku tlače. Najviac používané techniky tlače letákov a plagátov sú digitálna a ofsetová tlač. Každá z týchto techník má svoje špecifiká, najlepšie vám poradia odborníci, ktorí sa tlačou profesionálne zaoberajú, poradia vám aj ohľadne voľby papiera, lakov, farieb a celkovej finálnej úpravy letákov a plagátov. Pre prípad, že máte v pláne aj tlač plagátov, ktoré by zaberali veľké reklamné plochy, tak si zistite, či vami zvolená tlačiareň ponúka aj kvalitnú veľkoformátovú tlač, aby sa vám nestalo, že budete musieť osloviť viac firiem. Ak nie ste priamo grafickí dizajnéri, tak využite služby firmy, ktorá ponúka aj dizajn a grafické spracovanie vášho návrhu, pretože aj pri tlači letákov a plagátov platí, že čas sú peniaze a kompletné spracovanie a realizácia reklamnej kampane pod jednou strechou šetrí jedno aj druhé – vo váš prospech.

Pre viac informácií alebo pre informáciu o cene tlače pre vašu reklamnú kampaň nás neváhajte kontaktovať.